Trasovanie vodovodu a kanalizácie

Vyhľadávanie tras, zameranie potrubia vrátane zakreslenia do máp, vyhľadávanie poklopov, šácht a uzáverov pod zeminou a vozovkou, diagnostická technikaVýchodoslovenský regiónVYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Čistenie kanalizácií, rekonštrukcie vodovodných, odpadových a kanalizačných potrubí. TV monitoring potrubia. Nonstop linka. Celé východné Slovensko.
www.vycistime-vychod.sk


Ladislav Jakub - CSACSA, Hlavná 155, 076 72 Vojany
Čistenie kanalizácie, monitoring a lokalizácia potrubia, prenájom mobilných WC, vývoz žúmp.
www.cisteniekanalizacie.sk


PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.profikanal.sk