Trasovanie vodovodu a kanalizácie

Vyhľadávanie tras, zameranie potrubia vrátane zakreslenia do máp, vyhľadávanie poklopov, šácht a uzáverov pod zeminou a vozovkou, diagnostická technikaBratislavský regiónMarián Gajdošík - Čistenie kanalizácii, Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava-Rača
Našou hlavnou činnosťou je čistenie a opravy kanalizačného potrubia a dažďových zvodov, monitoring a trasovanie kanalizácie a inštalatérske práce.
www.krtko-bratislava.sk


PK - krtkovanie s.r.o., Letná 4674/37A, 903 01 Senec
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring, trasovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, NONSTOP pohotovosť.
www.krtkovanienonstop24.sk


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.bvsas.sk


František Zsille - Kanál service, Toryská 1, 821 07 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.kanalservice.sk