Trasovanie vodovodu a kanalizácie

Vyhľadávanie tras, zameranie potrubia vrátane zakreslenia do máp, vyhľadávanie poklopov, šácht a uzáverov pod zeminou a vozovkou, diagnostická technikaStredoslovenský regiónSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Inžinierska činnosť, realizácia a prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, monitoring, akreditované odbery a analýzy vody, zvoz fekálií.
www.sevak.sk


EKOKANAL, s.r.o., Ľ.Svobodu 39, 976 32 Badín
Čistenie a opravy kanalizácií a odtokov, inšpekcia potrubia kamerou, vyhľadávanie kanalizačných trás.
www.ekokanal.szm.com


HYDRO EMKAS s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
Čistenie a opravy vodovodov a kanalizácií, TV monitoring kanalizácie, vyhľadávanie trasy potrubia, tlakové skúšky potrubia, skúšky tesnosti podľa vodného zákona.
www.hydroemkas.sk


AQUAFIND, s.r.o., B. Němcovej 3507/13, 962 12 Detva
Elektroakustická a korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody a kúrenia. Vytyčovanie trás rozvodov vody. Sanácia vlhkosti.
www.aquafind.sk