TRANSIAL, spol. s r.o.

Adresa: Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Prevádzka: Bratislava
Email: transial@t-zones.sk
Web: www.transial.sk
Telefón: 02 4524 1690, 0911 989 233
Región: Bratislava

Popis činnosti: Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, vykonávanie geofyzikálnych a technických prác. Meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Banská činnosť.