TRANSIAL, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Email: transial@t-zones.sk
Web: www.transial.sk
Telefón: +421 2 4524 1690
Región: Bratislava

Spoločnosť TRANSIAL, spol. s r.o. bola založená v roku 1991 s aktualným prioritným zameraním na geológiu.

Ponukaslužieb:
» Inžinerskogeologický prieskum
» Hydrogeologický prieskum
» Ložiskový prieskum
» Geofyzikálny prieskum
» Radónový prieskum