ToPo BTS Dolný Kubín, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
Email: povalac@dkubin.sk
Web: www.bts-povalac.sk
Telefón: 0905 599 014
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť ToPo BTS Dolný Kubín, s.r.o. ponúka:
» Bezpečnostnotechnické služby
» Služby technika požiarnej ochrany
» Školenia BOZO a OPP
» Koordinácia bezpečnosti práce pri výkone stavebných prác
» Poradenstvo v oblasti posudzovania rizík