TERRAPLAN s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nám. SNP 482/23, 811 01 Bratislava
Email: info@terraplan.sk
Web: www.terraplan.sk
Telefón: +421 907 325 107
Región: Bratislava

Spoločnosť TERRAPLAN s.r.o. sa zaoberá projektovou a poradenskou činnosťou v oblasti ekológie, starostlivosti o životné prostredie a v oblasti ochrany prírody a krajiny. V projektovej oblasti sa venuje hlavne tvorbe krajinnoekologických plánov a spracovaniu územných systémov ekologickej stability pre potreby územného plánovania a pozemkových úprav. Tieto činnosti dopĺňa poradenstvo ako aj spracovanie dokumentov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA).

Naším hlavným cieľom je hľadať vhodné ekologické riešenia pri tvorbe krajiny a pri skvalitňovaní životného prostredia a našou snahou je pracovať kvalitne, svedomito a efektívne k spokojnosti našich klientov.