TEHAS, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: ČSA 1301/33, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Email: info@tehas.sk
Web: www.tehas.sk
Telefón: +421 (0)41 421 22 70
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť TEHAS, s.r.o. vykonáva dodávateľským spôsobom činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť technika PO, špecialistu PO, servis a predaj požiarnotechnických zariadení vo všetkých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a iných činností odbornými zamestnancami s doložením platných osvedčení o ich odbornej spôsobilosti.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť odborného pracovníka bezpečnosti práce (bezpečnostnotechnické služby, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce) v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov na úseku BOZP.