TECHPORT PLUS, s.r.o.

Adresa: Studenohorská 5, 841 03 Bratislava
Email: techport@stonline.sk
Web: www.sluzby.techport.sk
Telefón: 02 6544 0292, 0902 260 307
Región: Bratislava

Popis činnosti: Mechanické a vysokotlakové čistenie kanalizácie, vývoz žúmp.