TECHNO TIP, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Púchovská 16, 835 05 Bratislava
Email: stefan.fazekas@technotip.sk
Web: www.technotip.sk
Telefón: +421 903 213 193
Región: Bratislava

Spoločnosť TECHNO TIP, s.r.o. zaoberajúca sa vodohospodárskou a ekologickou technikou vznikla v roku 1997 a zahájila predaj a neskôr aj montáž a servis vodohospodárskych zariadení pre vonkajšiu kanalizáciu s ekologickým zameraním.

Ponúkame Vám:
. odlučovače ropných látok,
. odlučovače tukov,
. prečerpávacie stanice,
. čistiarne odpadových vôd,
. požiarne nádrže,
. vsakovacie systémy,
. a iné

Neoddeliteľnou súčasťou je technické poradenstvo pre projektantov a investorov s cieľom nájsť optimálne odborné a ekonomické riešenie konkrétneho projektu. Na dodávané zariadenia a technológie ponúkame montáž, servis a údržbu.