Technik požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti firiem v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane školení požiarnej ochrany a vypracovania dokumentácie ochrany pred požiarmi.



Bratislavský región



FIREcontrol s.r.o., Táborská 6, 821 04 Bratislava
Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, hasiace prístroje.
www.firecontrol.sk


Ing. Radoslav Lyžičiar – BEZPO, Plk. Prvoniča 4, 841 06 Bratislava
Bezpečnostný technik, požiarný technik, školenie o ochrane pred požiarmi, dokumenty a predpisy bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
www.bezpo.sk


COUPE INVEST, s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Kompletné poradenstvo týkajúce sa ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a závažných priemyselných havárií.
www.coupeinvest.sk