Technik požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti firiem v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane školení požiarnej ochrany a vypracovania dokumentácie ochrany pred požiarmi.Stredoslovenský regiónFire Center s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
Odborná príprava a služba: technika a špecialistu požiarnej ochrany, preventivár požiarnej ochrany obce, spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.
www.firecenter.sk


FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin
Služby technika požiarnej ochrany, technika bezpečnosti práce, kontroly požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov, výstroj a výzbroj pre hasičské a záchranné jednotky.
www.florianshop.sk


Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia, ul. Školská 244, 029 43 Zubrohlava
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, predaj hasiacích prístrojov a požiarných hydrantov.
www.lb-prevencia.sk


Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Klačany 230, 038 61 Vrútky
Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, kontrolný technik PHV a PV, preventivár obce, protipožiarne hliadky
www.devilservis.eu


BTS s.r.o., ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín
Služby a riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu pre zamestnancov.
www.vzdelavanieorava.sk/bezpecnostno-technicka-sluzba/