Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Email: :info@stvps.sk
Web: www.stvps.sk
Telefón: +421 850 111 234
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. bola založená v roku 2006 a prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regióne Banská Bystrica.

Ponuka služieb:
* komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií,
* realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií,
* vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov,
* rozbor vody.