Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Adresa: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Email: :info@stvps.sk
Web: www.stvps.sk
Telefón: 048-4327111
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, rozbor vody, poradenská činnosť.