Ing. Júlia Straňáková RUDBECKIA

Enviroregister.sk

Adresa: Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo
Email: rudbeckia@rudbeckia.sk
Web: www.rudbeckia.sk
Telefón: +421 0905 935 998
Región: Západoslovenský

Ponúkame činnosti:
· autorizovaného krajinného architekta,
· odborne spôsobilej osoby oprávnenej vyhotovovať dokument starostlivosti o dreviny,
· realizáciu sadových úprav,
· údržbu vegetačných plôch.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.