Spracovanie kuchynského odpadu

Komplexné služby zberu a spracovania kuchynského a reštauračného odpaduVýchodoslovenský regiónBrantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk