Spracovanie kuchynského odpadu

Komplexné služby zberu a spracovania kuchynského a reštauračného odpaduBratislavský regiónCMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov.
www.cmtgroup.sk