Spracovanie kuchynského odpadu

Komplexné služby zberu a spracovania kuchynského a reštauračného odpaduStredoslovenský regiónBrantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


ALL SERVICE, s.r.o., Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
Zber a preprava kuchynských a reštauračných odpadov. Zber, odvoz a zhodnotenie zeleného odpadu.
www.allservice.sk


Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
Zber a preprava kuchynských odpadov (BRKO) a olejov z reštaurácií, vývarovní a kuchýň. Zber realizujeme po celom Slovensku.
www.ekronn.eu


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.gemer.brantner.sk