Špeciálne čistiace práce

Špeciálne čistenie nádrží, zásobníkov, odlučovačov, autoumyvárok, častí technológií a zariadení, priemyselných podláh


EKO-FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekofbb.sk


Jaroslav Žák Ž/J ČIRENADOSEKO, Cesta v jarku 579/16, Brezová pod Bradlom
Kontrola, revízia, servis a čistenie nádrží, skúšky tesnosti, projekčná a stavebná činnosť. Demoláčné a sanačné práce, analýza odpadu. Lapoly a odlučovače.
www.zjc.xf.cz


EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, sanácie zdevastovaných území, dekontaminácia, komplexný manažment zložiek životného prostredia.
www.eba.sk


EkoSpektrum, s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekospektrum.sk


PROGROUPE sediment removal a.s., Dunajska 14/7495, 811 08 Bratislava
Odstraňovanie dnových sedimentov (odbahnenie) z jazier, rybníkov, riek, nádrží, odkalísk a priemyselných lagún plávajúcim sacím bagrom a ich okamžité odvodnenie na technológií.
www.progroupe.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom hospodárstve. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.


enviTrans,s.r.o., Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk