Špeciálne čistiace práce

Špeciálne čistenie nádrží, zásobníkov, odlučovačov, autoumyvárok, častí technológií a zariadení, priemyselných podláh


ECH Services s.r.o., Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen
Upratovanie a čistenie výrobných budov, hál, skladov, výrobných prevádzok ako aj čistenie výrobných a spracovateľských technológií.
www.ech.sk


TEVES, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Outsourcing odpadového hospodárstva, komunálne služby, čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku, priemyselné čistenie a sanácie.
www.teves.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, nakladanie s odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk


HydTECH s.r.o., Zoltána Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
Špecializujeme sa na inovatívne riešenia v oblasti priemyselného čistenia, ktoré zabezpečujú nízke náklady poskytovanej služby.
www.hydtech.sk


EKO-FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekofbb.sk


VALIN s.r.o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina
Upratovanie a čistenie, profesionálne EKO pranie, priemyselné čistenie / výškové práce, čistenie vzduchotechniky, zimná a letná údržba exteriérov.
www.valin.sk


EkoSpektrum, s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekospektrum.sk


PROGROUPE sediment removal a.s., Dunajska 14/7495, 811 08 Bratislava
Odstraňovanie dnových sedimentov z jazier, rybníkov, riek, nádrží, odkalísk a priemyselných lagún plávajúcim sacím bagrom a ich okamžité odvodnenie.
www.progroupe.sk


ROBO Piešťany, a.s., Royova 2, 921 01 Piešťany
Poskytujeme komplexné služby v priemyselnom čistení, nakladaní s nebezpečným odpadom, projekčnej činnosti a stavebno-montážnych prácach.
www.robo.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom a vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.
www.3eservis.sk


COMPLETECH s.r.o., 913 25 Bobotská Lehota 129
Priemyselné čistenie výrobných budov, hál a skladov, čistenie výrobných liniek a strojov, čistenie interiérov kancelárií, čistenie automobilov.
www.completech.sk


LAPAČ TUKOV s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Čistenie lapačov tukov slúžiacich na nachytávanie neemulgovaných tukov alebo olejov organického pôvodu z odpadových vôd z reštaurácií a výrobní potravín.
www.lapactukov.sk


Ormonde Organics International, s.r.o., Polná 17, 903 01 Senec
Efektívne riešenia pre služby priemyselného čistenia, čistenia bioplynových staníc a profesionálne environmentálne poradenstvo.
www.ormonde.sk


enviTrans,s.r.o., Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk


AWCLEAN s.r.o., Čsl. armády 1457, 955 01 Topoľčany
Komplexné riešenia pre: čistenie fasád, čistenie striech, čistenie dlažieb, čistenie priemyselných objektov, umývanie okien, čistenie pomníkov, odstaňovanie graffity.
www.awclean.sk