Špecialista požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb a pri umiestňovaní technologických zariadení, riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov.Východoslovenský regiónIng. Vladislav Koban, Dlhá 101/4, 06761 Stakčín
Poskytujeme dodávateľským spôsobom služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a predaj a kontrola hasiacich prístrojov.
www.poziarne.sk


Monitor BP, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Komplexné služby v oblasti: ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a civilnej ochrany.
www.monitorbp.sk


Mgr.Peter Zastko - PBS engineering, Sídlisko 1.mája 61/33, Vranov nad Topľou
Firma je zameraná na komplexné služby špecialistu požiarnej ochrany (OPP) a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
www.pbsengineering.sk


Waro Land s.r.o., Popradská 64/A, 040 11 Košice
Poskytujeme služby špecialistu požiarnej ochrany. Služby poskytujeme projekčným kanceláriam, ale aj pre individuálnych stavebníkov.
www.projektpoziarnej.sk


Milan Jahoda - Jahas, 055 66 Smolník 39
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby.
www.jahas.sk


INMAKO s.r.o., Klimkovičova 30, 040 23 Košice
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika, kontroly hasiacich prístrojov, kontroly požiarnych vodovodov
www.inmako.sk