Ing. Ivan SOKOL - INPEKO


Enviroregister.sk

Adresa: Horný Hričov 73, 013 42 Žilina
Email: inpeko@inpeko.sk
Web: www.inpeko.sk
Telefón: +421 919 131 426
Región: Stredoslovenský

Firma Ing. Ivan SOKOL - INPEKO začala svoju činnosť v roku 1992 a prioritne sa zameriava na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ponuka služieb:
* Školenia a kurzy BOZP
* Bezpečnostnotechnická služba BTS
* Koordinácia BOZP na stavenisku

Sme tu pre Vás.