Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Email: smurfitkappaobaly@smurfitkappa.sk
Web: www.smurfitkappa.com/vHome/sk
Telefón: +421 36 756 2491
Región: Západoslovenský

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. sa zaoberá výrobou vlnitých lepeniek a vlnitej kartonáže. Vývoj obalov je silne orientovaný na potreby zákazníka, založený na partnerstve a úzkej spolupráci pri hľadaní nových obalových a logistických riešení.

Predmetom činnosti je výroba obalových materiálov (výroba vlnitej lepenky a kartonáže z vlnitých lepeniek), poradenstvo, vývoj a dizajn. Poskytujeme riešenia v oblasti recyklácie, aby sme našim klientom zaručili, že lepenka a papier sa budú recyklovať zodpovedne, efektívne a spoľahlivo.