Slovzeolit spol. s r. o.

Adresa: Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: mato22@geologia.sk
Web: www.zeolit.sk
Telefón: 053 442 3371
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Geologické práce v rozsahu oprávnenia, EIA, projektovanie vodohospodárskych stavieb, skládok, odkalísk. Činnosť vykonávaná banským spôsobom, rekultivácia, sanácia. Ťažba a predaj zeolitu. Monitoring životného prostredia.