Slovzeolit spol. s r. o.

Enviroregister.sk

Adresa: Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: mato22@geologia.sk
Web: www.zeolit.sk
Telefón: +421 53 442 3371
Región: Východoslovenský

Spoločnosť Slovzeolit spol. s r. o. bola založená v roku 1994 a sa venuje činnosti v oblasti ložiskovej geológie rúd, nerúd, netradičných priemyselných surovín, v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie a životného prostredia

V rámci svojich prác a služieb ponúkame poradenské služby, posudkový servis, realizačnú činnosť v odboroch:
» Ťažba, úprava a predaj prírodnej ekologickej nerastnej suroviny - zeolit
» Hydrogeológia a inžinierska geológia
» Ekológia a odpady
» Ložisková geológia
» Labotatórne práce - analýza tuhých a kvapalných vzoriek
» Technické práce - vrty všetkých druhov, banské a kopné práce
» Sprostredkovateľská činnosť