Školenia BOZP

Služby spojené s plnením povinnosti firiem na úseku povinných školení BOZP.Západoslovenský regiónBOZP Academy s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 Nitra
Služby v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, revízie zdvíhacích zariadení,kontrola a predaj hasiacich prístrojov.
www.bozpacademy.sk


GHOST SAFETY, s.r.o., Perecká 2961/1, 934 05 Levice
Zavádzania systémov manažérstva kvality, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinácia BOZP na stavenisku, školenia BOZP, OPP, ŽP.
www.ghostsafety.com


ABeP, s.r.o., Havrania 2156/7, 949 01 Nitra
Koordinátor bezpečnosti na stavbe, komplexné služby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečenie protipožiarnej ochrany, školenia BOZP.
www.abep.sk


EL-TECH, s.r.o., Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica
Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, technik BOZP a PO, energetický manažment, energetická certifikácia.
www.eltechsro.sk


ARAS NITRA s.r.o., Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Bezpečnostnotechnická služba, poradenstvo BOZP a OPP, dokumentácia BOZP a OPP, poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001, školenia zamestnancov.
www.aras-bozp.sk