Školenia BOZP

Služby spojené s plnením povinnosti firiem na úseku povinných školení BOZP.Bratislavský regiónHygis Services s.r.o., Hornádska 20, 821 07 Bratislava
Pracovná zdravotná služba, služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízie požiarno-technických zariadení, školenia PZS, BOZP a OPP.
www.hygis.sk


Beztech, s.r.o., Slnečná 460, 900 42 Miloslavov
Školenia BOZP, OPP a iné, bezpečnostnotechnická služba BTS, výkon činností technika požiarnej ochrany, predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov.
www.beztech.sk


Krši s.r.o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenie v oblasti BOZP, GDPR audit, ochrana pred požiarmi.
www.omnes.sk