Školenia BOZP

Služby spojené s plnením povinnosti firiem na úseku povinných školení BOZP.Stredoslovenský regiónBPQ, s.r.o., M. R. Štefánika 10, 036 01 Martin
Poradenstvo a školenia v oblasti BOZP, OPP a PZS, spracovanie dokumentácie, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti.
www.bpq.sk


Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, 960 01 Zvolen
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrany, znalecké úkony v oblasti doprava a cestné vozidlá.
www.transportexpert.sk


Ing. Ivan SOKOL - INPEKO, Horný Hričov 73, 013 42 Žilina
Školenia a kurzy BOZP, bezpečnostnotechnická služba BTS, koordinácia BOZP na stavenisku.
www.inpeko.sk


PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Pracovná zdravotná služba, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana, odborné školenia.
www.pyroboss.sk