SIRECO s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Žatevná 12, 841 01 Bratislava
Email: sireco@sireco.sk
Web: www.sireco.sk
Telefón: 02 6930 9411
Región: Bratislava

Spoločnosť SIRECO s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996 a úspešnou realizáciou mnohých projektov sa zaradila medzi špičku vo svojej oblasti. Dôkladná znalosť prostredia, postupov a termínov v povoľovacom konaní je základom fundovaného poradenstva a úspešnej spolupráce s našimi klientmi a partnermi.

Svojim klientom z radov projektantov, investorov i štátnej správy poskytujeme komplexné portfólio služieb v oblasti:
· posudzovania vplyvov na životné prostredie,
· integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
· environmentálneho inžinieringu,
· monitoringu životného prostredia,
· environmentálneho auditu,
· outsourcingu odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia,
· projektov pozemkových úprav.

Odborné skúsenosti a individuálny prístup našich konzultantov vám pomôžu nielen pri realizácii environmentálnych projektov, ale aj širokej škály činností súvisiacich s povoľovacím procesom stavieb. Vysokú kvalitu výstupov a precízne dodržiavanie termínov považujeme za základ dobrých partnerských vzťahov.