SINEKO Engineering SK s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec
Email: obchod@sineko-sk.sk
Web: www.sineko-sk.sk
Telefón: +421 903 573 090
Región: Západoslovenský

Spoločnosť SINEKO Engineering SK s.r.o. bola do obchodného registra zapísaná v roku 2017 a prioritne sa zaoberá riešeniami pre odpadové vôdy.

Ponuka produktov:
. čistiarne odpadových vôd,
. žumpy, septiky,
. nádrže na vodu, šachty.