SEWA, a.s.

Adresa: Račianska 71, 831 02 Bratislava
Email: sewa@sewa.sk
Web: www.erp-recycling.sk
Telefón: + 421 (0)2 4910 6811
Región: Bratislava

Popis činnosti: SEWA je organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá je založená dovozcami a výrobcami elektrozariadení združených v IT Asociácii Slovenska. SEWA má viac než 550 členov, od ktorých zbiera a spracováva elektroodpad, elektrický odpad, batérie, obaly a neobalové výrobky.