Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.Enviroregister.sk

Adresa: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Email: r_sekretariat@sevak.sk
Web: www.sevak.sk
Telefón: +421 41 707 171
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vznikla v roku 2006 a prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc.

Ponúkame predovšetkým nasledovné služby:
» Inžinierska činnosť, realizácia a prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
» Monitorovanie potrubí a vyhľadávanie porúch
» Vytyčovanie potrubí
» Akreditované odbery a analýzy vzoriek pitnej, odpadovej vody a kalov
» Čistenie kanalizácie tlakovo-sacími vozidlami
» Vývoz žúmp - zvoz fekálií