SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Roľnícka 9233/7, 831 07 Bratislava
Email: info@servisbozpo.sk
Web: www.servisbozpo.sk
Telefón: +421 915 109 803
Región: Bratislavský

Spoločnosť SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o. bola založená v roku 2008 pod prvotným názvom SERVIS BOZPO, s.r.o.. Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečenie legislatívneho chodu malých firiem a stredných podnikov s pôsobnosťou na celom Slovenku, kde sa zaoberáme všeobecnými pravidlami bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia.

Poskytujeme služby v oblasti:
» bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
» ochrany pred požiarmi,
» vyhradených technických zariadení,
» pracovnej zdravotnej služby.

Zbezpečujeme kvalitný odborný rozvoj spoločnosti s ohľadom na bezpečnosť zamestnancov.