SENEX, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 930 30 Báč 57
Email: zpenzes@senex.sk
Web: www.senex.sk
Telefón: +421 0901 701 971
Región: západoslovenský

Spoločnosť SENEX, s.r.o. bola založená v roku 2005.

Spoločnosť sa zaoberá hlavne:
· dodávkou domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôd,
· dodávkou technologických celkov ČOV,
· dodávkou podzemných plastových nádrží na zachytávanie splaškových vôd (žumpy),
· dodávkou podzemných plastových nádrží na zachytávanie dažďových vôd,
· dodávkou nádrží na pitnú vodu.