Sanácia vlhkosti

Sanácia vlhkého muriva, zápachu a pliesni


INTERGEO, a. s., Sládkovičova 7, 972 01 Bojnice
EIA, ekologické a sanačné práce, vodné zdroje, projektovanie, výroba, montáž tepelných čerpadiel a chladiacich zariadení.
www.intergeo.sk


San Injekt, s.r.o., Hraničná 16, 821 05 Bratislava
Hydroizolácie vlhkých miestností, odstraňovanie plesní, hydroizolácia suterénov a základov, podlahové nátery, hydroizolácia nádrží a potrubia, špeciálne aplikácie.
www.koster.sk


SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Sanácia vlhkého muriva, statické stavebné práce, komplexná rekonštrukcia historických objektov.
www.sanex.sk


VSP Szabo s.r.o., Jánošikova 1574/14, 979 01 Rimavská Sobota
Odstránenia vlhkosti realizujeme metódou: tlakovej injektáže, kryštalickej injektáže, silikónovej injektáže alebo aplikáciou sušiacej a sanačnej omietky.
www.vspszabo.sk


Ing. Róbert Petriska AQUAIZOLING, Tenisová 11, 97101 Prievidza
Odstraňovanie vlhkosti v stavebných materiáloch, diagnostika vlhkostných pomerov v materiáloch.
www.aquaizoling.sk


Juraj Podolec - PP UNION, Zlatá ulica 614/39, 967 01 Kremnica
Prieskum a diagnostika zavlhnutého objektu, návrh sanačných opatrení a realizácia prác spojených so zamedzením prenikania zemnej vlhkosti do objektov a konštrukcií.
www.ppunion.sk


TVG Klima Slovakia s.r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti vysušovania muriva, stien, podláh, stropov a sušenia izolácií. Bezplatná obhliadka, lokalizácia úniku vody, vysušenie a sanácia následných škôd.
www.drystar.sk


Andrej Kekiš - AK HYDRO IZOL, Komenského 666/9, 956 18 Bošany
Podrezanie domu, muriva a izolácia základov, odstránenie vlhkosti z muriva, injektáž základov.
www.akhydroizol.sk


SANIZOL, s.r.o., Jánošíková 1708/19, 972 01 Bojnice
Komplexné služby spojené s odstraňovaním príčin vlhkosti muriva. Prieskum a diagnostika objektu.
www.sanizol.sk


Miroslav Straňák - SANAM, Sládkovičova 305/5, 019 01 Ilava
Sanácia vlhkého muriva v rámci celého Slovenska.
www.sanaciamuriva.sk


P.B.SAN spol. s r.o., 023 52 Olešná 196
Sanácia vlhkého muriva formou chemickej injektáže, podrezávaním reťazovou pílou a dodatočným zarážaním nerezových plechov.
www.pbsan.sk