Safirs, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Zarevúca 5039/1C, 034 01 Ružomberok
Email: petho@safirs.sk
Web: www.safirs.sk
Telefón: +421 905 555 629
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Safirs, s.r.o. bola založená v roku 2004 a zaoberá sa poskytovaním odborných služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi, prevádzkovaním závodných hasičských útvarov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prevenciou závažných priemyselných havárii, podnikovým životným prostredíma a civilnou ochranou.

Služby podnikovej ekológie:
» Outsourcing odpadového hospodátstva
» Outsourcing vodného hospodárstva
» Outsourcing ochrany ovzdušia
» Prevencia závažných priemyselných havárií