SAFETY SOLUTION s.r.o.


Enviroregister.sk

Adresa: Javorová 642/2, 949 01 Nitra
Email: safetysolution@safetysolution.sk
Web: www.safetysolution.sk
Telefón: +421 917 275 440
Región: Západoslovenský

Spoločnosť SAFETY SOLUTION s.r.o. je partnerom pre komplexné riešenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj problematiky vyhradených technických zariadení. Našimi klientmi sú spoločnosti pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu, strojárstva, poľnohospodárstva, stavebníctva a mnohé iné. Našou najväčšou prednosťou je komplexné riešenie Vašich potrieb a tým zníženie Vašich nákladov.

Ponuka služieb:
* Školenia a kurzy BOZP
* Dokumentácia BOZP * Komplexné poradenstvo BOZP
* Koordinácia BOZP na stavenisku
* Školenia a kurzy OPP
* Dokumentácia ochrany pred požiarmi
* Komplexná starostlivosť v oblasti OPP
* Revízie vyhradených technických zariadení

"VAŠA BEZPEČNOSŤ JE NAŠOU PRIORITOU A PRETO VÁM PONÚKAME RIEŠENIA NA MIERU"