Rozptylové štúdie

Štúdie posúdenia úrovne znečistenia ovzdušiaStredoslovenský regiónRNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5/38, 036 01 Martin
Odborné imisné posudky vo veciach ochrany ovzdušia. Rozptylové štúdie pre IPKZ rozhodnutia a EIA. NEIS, NRZ a IPKZ hlásenia.
www.brozman.net


INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
IPKZ, prevencia ZPH, environmentálny audit, EIA, dotačný mažment, outsourcing – odpadové hospodárstvo, ovzdušie, vodné hospodárstvo, nakladanie s chemickými látkami
www.enviroservis.sk