RNDr. Roman Krajčovič, ENVIREGIA

Adresa: Stodolova 6, 949 01 Nitra
Email: enviregia@stonline.sk
Telefón: 0910 968 145
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Spracovávanie a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie - životné prostredie, regionálny rozvoj, rozvoj vidieka, vzdelávanie v ŽP. Technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ. Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií. EIA/SEA, evaluácia projektov. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Projektový manažment.