ROMAG s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec
Email: romag@romag.sk
Web:www.romag.sk
Telefón: +421 2 4592 3349
Región: bratislavský

Popis činnosti:Spoločnosť ROMAG, s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi. Začínala výkupom, zberom a predajom kovového šrotu a neželezných kovov, postupne sa k portfóliu odpadov pridalo spracovanie starých vozidiel, zber a spracovanie elektroodpadov a najnovšie recyklácia plastových odpadov.