Recyklácia textilu a šatstva

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie textilných odpadov a obnoseného šatstva, recyklačné technológie


PR Krajné, s.r.o., 916 16 Krajné 874
Spracovanie a materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel a z opotrebovaných pneumatík na stavebné materiály STERED.
www.stered.sk


SK - TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 07 Bratislava
Komplexné služby spojené s recykláciou textilu vrátane poradenstva a osvety. Textilu dávame druhý život.
www.sk-tex.com