Recyklácia textilu a šatstva

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie textilných odpadov a obnoseného šatstva, recyklačné technológieVýchodoslovenský región