Recyklácia textilu a šatstva

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie textilných odpadov a obnoseného šatstva, recyklačné technológieBratislavský regiónSK - TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 07 Bratislava
Komplexné služby spojené s recykláciou textilu vrátane poradenstva a osvety. Textilu dávame druhý život.
www.sk-tex.com