Recyklácia skla

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadov zo skla, recyklačné technológie


VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
Zber, preprava a recyklácia odpadov zo sklených obalov, výroba obalového skla pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel.
www.vetropack.sk


Kovozber, s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Zber a výkup odpadov, spracovanie starých vozidiel a recyklácia kovových aj nekovových odpadov. Demolačné a demontážne práce.
www.kovozber.sk


Auto Glass Recycling, s.r.o., 919 09 Šelpice 139
Triedenie, čistenie a drvenie skleneného odpadu za účelom jeho ďalšieho materiálového využitia.
www.agr.sk


Eko-Smart s.r.o., Novozámocká 24, 960 01 Zvolen
Recyklácia odpadového autoskla vrátane čelného skla, výkup skla, sklených črepov a zabezpečenie ďalšieho nakladania s nim.
www.ekosmart.sk


ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/b, 821 04 Bratislava 2
Oprávnená organizácia zabezpečujúca zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre povinné osoby podľa zákona o obaloch.
www.envipak.sk