Recyklácia plastov

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadov z plastov, recyklačné technológie


ENVI- RECYCLING s.r.o., Bratislavská 8, 917 01 Trnava
Zber a recyklácia odpadov, poskytovanie dopravných služieb a environmentálneho poradenstva. Proces SEA/EIA, environmentálny audit, dotačný manažment
www.envirecycling.sk


LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa
Komplexné služby spojené s nakladaním s odpadmi z plastov, predaj plastovej suroviny, poradenstvo v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva.
www.lbplast.sk


Marek Černický PRODEX SK, Záborského 2914, Poprad 05801
Výkup a spracovanie druhotných surovín, drvenie plastového odpadu na plastovú drť, výkup a spracovanie káblov.
www.prodexsk.sk


PWR – Plastic Waste Recycling a.s., Mikušovská cesta 5454, 984 01 Lučenec
Výroba palív a plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolefínu.
www.pwr.sk


Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce
Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, nebezpečných odpadov. Autorizácia MŽP SR na zhodnocovanie Niklovo-kadmiových akumulátorov.
www.wasterecycling.sk


Green Moon Co. s.r.o., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Komplexné služby v oblasti nakladania s plastovými odpadmi a výrobky z plastov. Environmentálne poradenstvo.
www.greenmoon.sk


NMH s.r.o., Priemyselná 10, 926 01 Sereď
Výroba a inštalácia výrobných liniek na recykláciu a triedenie rôznych druhov odpadov. Výroba strojov a zariadení z nerezu.
www.nmh-sro.com


KOL-EKO s.r.o., I.Bukovčana 8, 841 07 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom, triedením, zhodnocovaním a likvidáciou odpadov z papiera, plastu a dreva.
www.kol-eko.sk


FIAM, s.r.o., Strojnícka 13, 080 06 Prešov
Zber a zhodnotenie odpadov z plastov (LDPE, HDPE, PP, PS, hPS, ABS, mPVC, hPVC, Pa6, PET a iné).
www.fiam.sk


ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Zber, odvoz a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Spracovanie plastov na báze PP, PE, PS a ABS.
www.elektrorecykling.sk


Kredus, s.r.o., Rašov 236, 013 51 Maršová-Rašov
Zber, triedenie, zhodnocovanie plastoveho odpadu, zber a výkup plastoveho odpadu a papiera.
www.zberplastov.wbl.sk


PROFING Piešťany spol. s r.o., Vrbovská 110, 921 01 Piešťany
Výroba,predaj drvičov- drviacich liniek Drviče plastov, dreva,textilu, papiera, gumy,el.káblov ....
www.profing.sk


ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/b, 821 04 Bratislava 2
Oprávnená organizácia zabezpečujúca zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre povinné osoby podľa zákona o obaloch.
www.envipak.sk