Recyklácia papiera a lepenky

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, recyklačné technológie


Bezplatná Skartácia, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Komplexné riešenie papierového hospodárstva pre domácností, firmy a zberné dvory. Skartácia dokumentov od spoločností a štátnych inštitúcií v rámci celého Slovenska.
www.najlepsia-skartacia.sk


PATEX s.r.o., Svetla 8, 811 02 Bratislava
Komplexne riešime papierové odpadové hospodárstvo (zber, triedenie a zhodnocovanie) K štandartným činnostiam našej spoločnosti patrí skartácia dokumentov.
www.patex.sk


Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Poskytujeme efektívne, zodpovedné a spoľahlivé riešenia v oblasti recyklácie papiera a lepenky pre našich klientov.
www.smurfitkappa.com/vHome/sk


KOL-EKO s.r.o., I.Bukovčana 8, 841 07 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom, triedením, zhodnocovaním a likvidáciou odpadov z papiera, plastu a dreva.
www.kol-eko.sk


RETEMA, s.r.o., Ovčiarsko 182
Predaj hydraulických vertikálnych lisov na úpravu druhotných surovín - papier, plasty, PET fľaše, penový polystyrén, tetrapacky, oceľové a hliníkové sudy a pod.
www.retema.eu


NMH s.r.o., Priemyselná 10, 926 01 Sereď
Výroba a inštalácia výrobných liniek na recykláciu a triedenie rôznych druhov odpadov. Výroba strojov a zariadení z nerezu.
www.nmh-sro.com


KURUC Company spol. s r.o., Nitrianska 59, 942 01 Šurany
Zber a spracovanie viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky).
www.kuruc.sk