Recyklácia papiera a lepenky

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, recyklačné technológieVýchodoslovenský regiónBezplatná Skartácia, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Komplexné riešenie papierového hospodárstva pre domácností, firmy a zberné dvory. Skartácia dokumentov od spoločností a štátnych inštitúcií v rámci celého Slovenska.
www.najlepsia-skartacia.sk