Recyklácia papiera a lepenky

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, recyklačné technológieBratislavský regiónPATEX & Co, spol. s r.o., Svetla 8, 811 02 Bratislava
Komplexne riešime papierové odpadové hospodárstvo (zber, triedenie a zhodnocovanie) K štandartným činnostiam našej spoločnosti patrí skartácia dokumentov.
www.patex.sk


KOL-EKO s.r.o., I.Bukovčana 8, 841 07 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom, triedením, zhodnocovaním a likvidáciou odpadov z papiera, plastu a dreva.
www.kol-eko.sk