Recyklácia papiera a lepenky

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, recyklačné technológieStredoslovenský regiónRETEMA, s.r.o., Ovčiarsko 182
Predaj hydraulických vertikálnych lisov na úpravu druhotných surovín - papier, plasty, PET fľaše, penový polystyrén, tetrapacky, oceľové a hliníkové sudy a pod.
www.retema.eu