Recyklácia olejov a regenerácia rozpúšťadiel

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadových olejov, chladív a rozpúšťadiel, recyklačné technológie


FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Spaľovanie nebezpečných odpadov, recyklácia odpadových rozpúšťadiel a olejov, výkup druhotných surovín, triedenie a zhodnocovanie odpadov.
www.fecupral.sk


P.M.Diesel s.r.o., Sad SNP 662/20, 010 01 Žilina
Zhodnocovanie použitých rastlinných olejov a tukov a zberu BRO- biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v rámci Slovenska
www.pmdiesel.sk


ARGUSS,s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
Zber ,preprava a spracovanie, recyklácia, úprava a zneškodnenie odpadov po celom území SR.
www.arguss.sk


EKOL-recyklačné systémy, s.r.o., Košická 36, 080 01 Prešov
Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, predaj produktov z odpadových olejov, servis priemyselných olejov, výmena olejových náplní strojov.
www.ekolpresov.sk


CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov.
www.cmtgroup.sk


Dekonta Slovensko, spol. s.r.o., Odeská 49, 82106 Bratislava
Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity.
www.dekontaslovensko.sk


EkoOil - Slovakia s.r.o., Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice
Zber, preprava a recyklácia rastlinných olejov a tukov. Pôsobíme na území celého Slovenska.
www.ekooil.sk


ECOFIL, spol. s.r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce
Nosnou činnosťou je výroba filtračných zariadení, filtračných vložiek, filtrácia olejov a nehorľavých kvapalín všetkých druhov.
www.ecofil.sk


MEROCO, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Vykupujeme použitý kuchynský olej, ktorý vzniká ako kuchynský odpad v gastro zariadeniach a následne ho využívame ako surovinu na výrobu biodieslu typu UCOME.
www.meroco.sk


KONZEKO, spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Komplexné riešenie odberu odpadov, recyklácia odpadových olejov, dekontaminácia území a špeciálne čistiace práce, manažment životného prostredia firmy
www.konzeko.sk