Recyklácia olejov a regenerácia rozpúšťadiel

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie odpadových olejov, chladív a rozpúšťadiel, recyklačné technológie


FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Spaľovanie nebezpečných odpadov, recyklácia odpadových rozpúšťadiel a olejov, výkup druhotných surovín, triedenie a zhodnocovanie odpadov.
www.fecupral.sk


ARGUSS,s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
Zber ,preprava a spracovanie, recyklácia, úprava a zneškodnenie odpadov po celom území SR.
www.arguss.sk


EKOL-recyklačné systémy, s.r.o., Košická 36, 080 01 Prešov
Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, predaj produktov z odpadových olejov, servis priemyselných olejov, výmena olejových náplní strojov.
www.ekolpresov.sk


Dekonta Slovensko, spol. s.r.o., Odeská 49, 82106 Bratislava
Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity.
www.dekontaslovensko.sk


ECOFIL, spol. s.r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce
Nosnou činnosťou je výroba filtračných zariadení, filtračných vložiek, filtrácia olejov a nehorľavých kvapalín všetkých druhov.
www.ecofil.sk


KONZEKO, spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Komplexné riešenie odberu odpadov, recyklácia odpadových olejov, dekontaminácia území a špeciálne čistiace práce, manažment životného prostredia firmy.
www.konzeko.sk


TECHNIKUM s.r.o., Coburgova 13, 917 02 Trnava
Návrh a dodanie zariadení na recykláciu znečistených rozpúšťadiel. Rýchla návratnosť investície a následne zníženie nákladov na nákup nových rozpúšťadiel.
www.technikum.sk