Recyklácia kovového odpadu

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie kovových odpadov (olejové filtre, batérie, katalizátory, drahé kovy), recyklačné technológie


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


SB RECYKLING, s.r.o., Kasárenská 9, Trenčín
Zhodnocovanie priemyselných odpadov. Výroba surovín pre metalurgický priemysel.
www.sbrecykling.sk


KOVOD a.s., Partizánská cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Zber, zhromažďovanie, skladovanie, prepravu, spracovanie a zhodnotenie kovových odpadov pri využití modernej technológie.
www.kovod.sk


Purum SK s.r.o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi, sanačné práce, čistenie a monitoring kanalizácie, ekologický audit, geologické práce, enviro poradenstvo.
www.purum.sk


Ing. Častulík, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Vývoj, výroba, predaj a servis drviacej techniky: drviče plastov, gumy, pneumatík, dreva, papiera, káblov, slamy, magnetické separátory, indikátory kovov.
www.drvice.sk


DRUSUR, s.r.o., Jána Jančeka 346/6, 034 01 Ružomberok
Výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov, autobatérií, zber autovrakov a elektroodpadu.
www.drusur.sk


MEPS s.r.o., Zlaté Pole 67/17, 044 20 Malá Ida
Výskum, vývoj, výroba, koordinácia a dodávka špeciálnych materiálov, odpadov a šrotu pre použitie v metalurgii. Odborné poradenstvo.
www.meps-slovakia.com


ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica
Zber a spracovanie elektroodpadov, rafinácia drahých kovov, výkup kovových odpadov – železné a neželezné kovy, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.
www.zedko.sk


RETEMA, s.r.o., Ovčiarsko 182
Predaj hydraulických vertikálnych lisov na úpravu druhotných surovín - papier, plasty, PET fľaše, penový polystyrén, tetrapacky, oceľové a hliníkové sudy a pod.
www.retema.eu


TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
Zber, spracovanie a zhodnocovanie kovového šrotu a farebných kovov, logistické služby, demolácie, likvidácia nie nebezpečného odpadu.
www.tsr.sk