Recyklácia káblov

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie káblov, recyklačné technológie


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Marek Černický PRODEX SK, Záborského 2914, Poprad 05801
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom. Výkup druhotných surovín, drvenie plastov, drvenie káblov. Zber, preprava a likvidácia odpadu.
www.prodexsk.sk


Denis Herák, SNP 261/35, 916 01 Stará Turá
Výkup a spracovanie odpadových káblov všetkých druhov a elektroodpadu. Zber, výkup farebných kovov: mosadz, nerez, meď, hliník.
www.cableclean.webnode.sk


KOVOSPOL Trenčín, s.r.o., Rastislavova 4, 911 05 Trenčín
Zber, výkup, odvoz, spracovanie a recyklácia káblov. Zber, výkup a spracovanie farebných kovov.
www.kovospol-trencin.sk


CVIK INDUSTRY s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Výkup farebných kovov a železa, demolačné práce a demontáž technológií, spracovanie káblov.
www.cvikindustry.sk


H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, obce a obyvateľstvo.
www.heko.sk


Temax spol. s r. o., Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
Recyklácia a demontáže transformátorov, elektromotorov, káblov, železných hál, strojov a zariadení.
www.temax.sk


SLUŽBA ČAĎU s.r.o., Za Potokom 22, 08006 Ľubotice
Výkup a predaj kovového odpadu a farebných kovov. Likvidácia technologických zariadeni a kontajnerový servis. Spracovanie elektrických káblov a elektromotorov.
www.cadu.sk


PROFING Piešťany spol. s r.o., Vrbovská 110, 921 01 Piešťany
Výroba,predaj drvičov- drviacich liniek Drviče plastov, dreva,textilu, papiera, gumy,el.káblov.
www.profing.sk


František Sárkozi - FerKov, Gazdovský dvor 670, 93 040 Štvrtok na Ostrove
Zber a výkup farebných kovov. Zber, výkup, odvoz a ekologické spracovanie odpadových káblov.


WIP Kabelrecycling s.r.o., Galvaniho 12, 82104 Bratislava
Zber, výkup a odvoz všetkých druhov káblov a ich následné ekologické spracovanie. Výkup drahých kovov.
www.kabelrecycling.sk