Recyklácia káblov

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie káblov, recyklačné technológie


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Zber, triedenie a spracovanie kovových odpadov, elektroodpadov a starých vozidiel, spracovanie káblov, demolačné práce, analýzy kovov, preprava odpadov.
www.hotis.sk


Marek Černický PRODEX SK, Záborského 2914, 058 01Poprad
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom. Výkup druhotných surovín, drvenie plastov, drvenie káblov. Zber, preprava a likvidácia odpadu.
www.prodexsk.sk


Denis Herák, SNP 261/35, 916 01 Stará Turá
Výkup a spracovanie odpadových káblov všetkých druhov a elektroodpadu. Zber, výkup farebných kovov: mosadz, nerez, meď, hliník.
www.cableclean.webnode.sk


CVIK INDUSTRY s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Výkup farebných kovov a železa, demolačné práce a demontáž technológií, spracovanie káblov.
www.cvikindustry.sk


H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, obce a obyvateľstvo.
www.heko.sk


Temax spol. s r. o., Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
Recyklácia a demontáže transformátorov, elektromotorov, káblov, železných hál, strojov a zariadení.
www.temax.sk


PROCAS s.r.o., 913 22 Trenčianske Jastrabie 463
Recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad.
www.procas.sk


SLUŽBA ČAĎU s.r.o., Za Potokom 22, 08006 Ľubotice
Výkup a predaj kovového odpadu a farebných kovov. Likvidácia technologických zariadeni a kontajnerový servis. Spracovanie elektrických káblov a elektromotorov.
www.cadu.sk


PROFING Piešťany spol. s r.o., Vrbovská 110, 921 01 Piešťany
Výroba,predaj drvičov- drviacich liniek Drviče plastov, dreva,textilu, papiera, gumy,el.káblov.
www.profing.sk


WIP Kabelrecycling s.r.o., Galvaniho 12, 82104 Bratislava
Zber, výkup a odvoz všetkých druhov káblov a ich následné ekologické spracovanie. Výkup drahých kovov.
www.kabelrecycling.sk