Recyklácia káblov

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie káblov, recyklačné technológieZápadoslovenský regiónPROCAS s.r.o., 913 22 Trenčianske Jastrabie 463
Recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad.
www.procas.sk


Temax spol. s r. o., Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
Recyklácia a demontáže transformátorov, elektromotorov, káblov, železných hál, strojov a zariadení.
www.temax.sk


HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Zber, triedenie a spracovanie kovových odpadov, elektroodpadov a starých vozidiel, spracovanie káblov, demolačné práce, analýzy kovov, preprava odpadov.
www.hotis.sk


Denis Herák, SNP 261/35, 916 01 Stará Turá
Výkup a spracovanie odpadových káblov všetkých druhov a elektroodpadu. Zber, výkup farebných kovov: mosadz, nerez, meď, hliník.
www.cableclean.webnode.sk


PROFING Piešťany spol. s r.o., Vrbovská 110, 921 01 Piešťany
Výroba,predaj drvičov- drviacich liniek Drviče plastov, dreva,textilu, papiera, gumy,el.káblov.
www.profing.sk