Radónový prieskum

Meranie radónu pre občianske a priemyslové objekty a pozemky, odtienenie radónu, meracia a diagnostická technikaZápadoslovenský región